Pokračujeme k informáciám o novinke v našom sortimente a to tlačových strunách „HIPS“ pre 3D tlač a 3D tlačiarne, ktoré však nemáme bežne k dispozícii a je ich možné získať len na objednávku.
Ako sme už v predošlých článkoch uviedli, tlačové struny pre 3D tlač na 3D tlačiaňach, nazývané aj tlačové vlákna (filament) ponúkame (na objednávku) okrem už popísaného materiálu „ABS“ a „PLA“ i v materiále „HIPS“.
HIPS tlačové struny pre 3D tlač (High impact polystyrene) sú v podstate univerzálnym podporným materiálom. Tento materiál má síce podobné vlastnosti ako ABS materiál, je však mäkší a dobre sa rozpúšťa v k tomu určených rozpúšťadlách, čo umožňuje jeho dokonalé odstránenie v prípadoch kedy slúži ako podporný stavebný materiál pri tlači predmetov s klasickými tlačovými strunami. S HIPS tlačovými strunami je však možné tlačiť aj samostatne. Jeho teplota tlače je 240 až 260 oC.
Nezabudnite, že v našom e-shope Tonery do tlačiarne nájdete širokú ponuku spotrebného materiálu pre atramentové a tonerové tlačiarne, vrátane kancelárskeho papieru.

(Atramenty na tajné písmo)

     Súčasne so svietiacimi atramentami, vykonáva naša spoločnosť aj testovanie tzv. "Neviditeľných atramentov, nazývaných aj "Atramenty na tajné písmo". Po ukončení testovania, ktoré je predpokladané koncom februára, prípadne marca 2016, budú tieto atramenty pre tlačiarne zahrnuté do ponuky našich e-shopov "Tonery do tlačiarne" a "Spektrum shop", kde si ich budete môcť zakúpiť. Tým sa opäť potvrdzuje popredné miesto našej spoločnosti nielen čo do šírky sortimentu spotrebného materiálu pre atramentové a tonerové tlačiarne, ale i pri zavádzaní noviniek na našom trhu.

(Nazývané aj svietiace atramenty)

1. časť

 

Naša spoločnosť má už dlhšiu dobu záujem uviesť na slovenský trh špeciálne ÚV atramenty, ktoré sa medzi bežnými užívateľmi nazývajú aj "svietiace atramenty", "žiariace atramenty", "svetielkujúce atramenty",  "fluorescenčné atramenty", "luminiscenčné atramenty", či  "žiariace atramenty" a z uvedeného dôvodu sa, ako pri každom novom výrobku zavádzanom našou spoločnosťou na domáci trh, zaoberá najskôr ich dôsledným testovaním. Po overení základných vlastností týchto atramentov, je naším cieľom ich čím skôr priviesť na náš slovenský trh at o aj pre širšie spektrum užívateľov.

Technika a technológie v súčasnej dobe skutočne kráčajú míľovými krokmi vpred. To čo ešte pred pár dňami nebolo možné sa stáva realitou. Medzi takéto objavy patrí aj miznúci tajný atrament. Nie nejedná sa o svetielkujúce atramenty, či atramenty viditeľné len pod ÚV svetlom, o ktorých sme pred nedávnom písali - ide o skutočne miznúci atrament, ktorý po vystavení dennému svetlu dokáže zmiznúť za niekoľko sekúnd.

Tak, ako každý rok prinášame aj koncom roku 2015 vyhodnotenie predajnosti tonerových kaziet za dané obdobie v organizácii Grand - MS, s.r.o. Prievidza. Do predmetného vyhodnotenia je započítaná aj predajnosť kaziet v e-shopoch Tonery do tlačiarne" a "Spektrum-shop", ktoré patria do portfólia predmetnej spoločnosti.

     Vyhodnotenie predajnosti je zamerané ako na segment originálnych, tak i kompatibilných, ale i renovovaných kaziet. Prevažnú väčšinu predávaných kaziet však tvoria kazety kompatibilné.

     Číselné výsledky zapracované do tohto hodnotenia majú aj desatinné hodnoty. Pre zjednodušenie a lepšiu orientáciu v grafoch boli však zaokrúhlené na celé čísla. Vyhodnotenie je nezáväzné, má len interný charakter a jeho hodnota je len orientačná.

Na záver stručných informácií k tlačovým strunám určených pre 3D tlač a 3D tlačiarne, v ktorých sme sa zmienili o spotrebných materiáloch pre 3D tlač na 3D tlačiarňach, by bolo ešte možno vhodné poznamenať, že okrem štandardných tlačových strúm (vlákien) z materiálov ABS, PLA a HIPS, môžete v našej ponuke nájsť aj svietiace (svetielkujúce) tlačové struny, ktoré sú zhotovené z materiálu ABS.
Tieto struny majú za denného svetla bledo-mliečne sfarbenie, pričom za tmy vyžarujú do zelena sfarbené svetlo.
Uvedené svetielkujúce tlačové struny z materiálu „ABS“ môžete v ponuke nášho eshopu Tonery do tlačiarne nájsť v hrúbkach 1,75 mm a 3 mm.
Aby sme vyšli v ústrety i tým, ktorí nemajú záujem o kúpu celých balení daného materiálu a chcú si ho najskôr vyskúšať, umožňujeme zakúpiť si ľubovoľnú dĺžku z daného materiálu a to už od „1 cm“.
Takže v našej ponuke nájdete, tlačové struny pre 3D tlač na 3D tlačiarňach, nazývané aj tlačové vlákna (filament) z materiálu „ABS“ , „PLA“ , „HIPS“ a už spomínané svietiace tlačové struny z materiálu ABS.
Nezabudnite, že v našom eshope Tonery do tlačiarne nájdete všetko, čo potrebujete pre vaše atramentové, či tonerové tlačiarne.