(Nazývané aj svietiace atramenty)

1. časť

 

Naša spoločnosť má už dlhšiu dobu záujem uviesť na slovenský trh špeciálne ÚV atramenty, ktoré sa medzi bežnými užívateľmi nazývajú aj "svietiace atramenty", "žiariace atramenty", "svetielkujúce atramenty",  "fluorescenčné atramenty", "luminiscenčné atramenty", či  "žiariace atramenty" a z uvedeného dôvodu sa, ako pri každom novom výrobku zavádzanom našou spoločnosťou na domáci trh, zaoberá najskôr ich dôsledným testovaním. Po overení základných vlastností týchto atramentov, je naším cieľom ich čím skôr priviesť na náš slovenský trh at o aj pre širšie spektrum užívateľov.

     Naša spoločnosť testuje atramenty na báze "baset", model GS0010, spĺňajúce certifikačné podmienky MSD/ISO9001, do ktorých výrobca v súčasnej dobe dováža komponenty z Nemecka, príapadne USA.

     Ide o špecifické atramenty. Text vytlačený týmito atramentmi je za denného svetla síce viditeľný, avšak po osvetlení ÚV svetlom sa u neho prejavuje luminiscenčný efekt a text svetielkuje, čo je najvýraznejšie viditeľné za tmy. To isté platí aj o vytlačenej, grafike, či fotografiách. Vytlačený text, grafika a fotografie teda vytvárajú svetelný efekt len pod ÚV osvetlením (žiaria).

     Tieto ich špeciálne vlastnosti nachádzajú množstvo uplatnení a to nielen v bežnej praxi, ale i v špeciálnych podmienkach bezpečnostných služieb, či zábavných podnikoch, prípadne výzdobe vlastných izieb.

     ÚV atramenty stále nepatria v našich podmienkach medzi bežne používané atramenty, ale sú chápané ako novinka na našom trhu. Zrejme k tomu prispieva aj podstatne vyššia zaobstarávacia cena, oproti klasickým atramentom. Nezanedbateľná je však aj skutočnosť, že na tlač týmito atramentami by ste mali používať len tlačiareň, na ktorej ste netlačili a nebudete tlačiť inými druhmi atramentov. Samozrejme, že je tu možnosť kompletného prečistenia tlačiarne (hláv, ....) a následne je použiť na túto tlač, no vždy to prináša určité riziko.

     Výrobou fluorescenčných ÚV atramentov sa vo svete zaoberá viacero firiem, no nie je ich až tak veľa, ako je tomu u klasických atramentov. Keďže ich výroba je oproti výrobe klasických atramentov podstatne náročnejšia, daná skutočnosť sa odzrkadľuje aj na ich nákupnej cene. V súčasnej dobe, väčšina firiem zaoberajúcich sa výrobou luminiscenčných ÚV atramentov dováža hlavné komponenty na ich výrobu z USA, alebo Nemecka a to vrátane čínskych firiem, čo je ďalšou skutočnosťou, ktorá túto komoditu značne predražuje. 

     V najbližšej dobe sa budeme snažiť priniesť pokračovanie tohto článku tak, aby sme aspoň čiastočne prispeli k objasneniu danej problematiky a tým i rozšíreniu používania danýcha atramentov.

      * Pripomíname, že v naších e-shopoch a to tonerydotlaciarne.sk a spektrum-shop máte neustále k dispozícii kompletný sortiment nielen atramentových kaziet (náplní, farieb), ale i tonerových kaziet (tonerov).