(Atramenty na tajné písmo)

     Súčasne so svietiacimi atramentami, vykonáva naša spoločnosť aj testovanie tzv. "Neviditeľných atramentov, nazývaných aj "Atramenty na tajné písmo". Po ukončení testovania, ktoré je predpokladané koncom februára, prípadne marca 2016, budú tieto atramenty pre tlačiarne zahrnuté do ponuky našich e-shopov "Tonery do tlačiarne" a "Spektrum shop", kde si ich budete môcť zakúpiť. Tým sa opäť potvrdzuje popredné miesto našej spoločnosti nielen čo do šírky sortimentu spotrebného materiálu pre atramentové a tonerové tlačiarne, ale i pri zavádzaní noviniek na našom trhu.

     Existuje 6 základných odtieňov atramentov pre tlač a to Cyan, Light Cyan, Magenta, Light Magenta, Yellow a White. Ako vidieť oproti bežne používaným atramentom CMYK, prípadne CMYK + LM, LC, GY, PBk, je tu miesto čiernej používaná biela farba, čo je v bežnej praxi značne neštandardný model. S tým súvisí i skutočnosť, že v prípade, že sa rozhodnete neviditeľné atramenty používať musíte si zmeniť farebný profil tlačiarne, prípadne použiť na tlač špeciálny software.  Ak chceme 100% kvalitný výsledok tlače, tak tlačiareň ktorú na takúto tlač použijete by mala byť nová, teda nemalo by s ňou byť (v minulosti) tlačené iným druhom atramentov.

 

     

     Zvláštnosťou pri neviditeľných atramentoch je skutočnosť, že na dennom svetle majú všetky farby rovnakú bielu (mliečnu) farbu, takže nedokážete rozoznať, ktorá z farieb je purpurová, azúrová, žltá, .. . Na základe toho po vytlačení písma, či grafiky na papier nie je na už potlačenom papieri nič vidieť a papier pôsobí dojmom, že je úplne čistý a nič na ňom nie je napísané. Avšak po osvetlení ÚV svetlom je na papieri jasne vidieť svetielkujúci text, či obrázok a to vo všetkých vytlačených farbách, žltá, purpurová, azúrová, ...... .

     Takáto tlač sa požíva hlavne na verifikovanie, pravosti dokumentov, prípadne sťaženiu ich možného falšovania. Často je používaná na rôzne preukazy, či v bezpečnostnej sfére.

     Dôvodom, prečo sa predaj týchto atramentov na Slovensku doposiaľ nerozšíril, je jeho pomerne vysoká nákupná cena. Z toho vyplýva aj skutočnosť, že tlač uvedeným atramentom využívajú hlavne väčšie firmy špecializujúce sa hlavne na sféru bezpečnosti.

     V prípade, že by Ste mali záujem o tlač neviditeľným atramentom a nemáte záujem investovať do nákupu tlačiarne a týchto špeciálnych atramentov, môžete osloviť našu spoločnosť, ktorá pre Vás príslušné dokumenty vytlačí.